Tularemi (Harpest)

Hitta i sidan


  Definition

  Zoonos orsakad av gramnegativ intracellulär kock, Francisella tularensis. Den finns hos smågnagare och harar och smittar genom direktkontakt, bett av mygga eller fästing, inandning av partiklar från avföring, intag av smittat vatten eller föda. Förekommer framför allt i Norrland samt enstaka fall från Svealand och Götaland. Insjukandet sker vanligen från juli-september.


  Klinisk bild

  Efter en inkubationstid på 2-10 dagar, akut insjuknade i hög feber, frysningar, sjukdomskänsla, huvudvärk och illamående. Ibland är dessa symtom enda manifestation av sjukdomen. Övriga symtom uppkommer beroende på ingångsport och vilka organsystem som involverats. Fem olika kliniska manifestationer med överlappning finns beskrivna:

  • Ulceroglandulär (vanligast). Efter bett uppstår en papel som utvecklas till ett ulcererande sår som täcks av skorpa och vanligen utan omgivande rodnad med regional lymfkörtelförstoring i samband med eller efter feberinsjuknadet.
  • Glandulär, lokal lymfkörtelförstoring samt ömhet.
  • Orofaryngeal, vid vattenburen smitta. Faryngit- och tonsillitbild samt regionala adeniter.
  • Oculoglandulär form, vid luftburen smitta med konjunktivit och förstorade lymfkörtlar framför örat och på halsen.
  • Pneumoni, vid luftburen smitta (mycket ovanlig).

  Sjukdomen kan kompliceras av erytema nodosum, erytema multiforme eller reaktiv artrit.


  Utredning

  Blodprover: Blodstatus. CRP. Serologi (ELISA för Francisella tularensis) med en titer >1/160 stöder diagnosen liksom en fyrfaldig ökning mellan akut- och konvalescentserum (efter 2-4 veckor). Titer är förhöjd flera år efter infektion men ett enda högt värde behöver ej vara specifikt för tularemi. PCR-prov kan tas från sår (vanlig odlingspinne) och skickas till Folkhälsomyndigheten (FHM). Odling från blod eller sår har begränsat värde. Om odling tas kontaktas baktlab och provet vidarebefordras till SMI.


  Behandling

  Tabl Ciprofloxacin 500 mg, 1 x 2 x X alternativt tabl Doxycyclin  100 mg, 2 x 1 x XIV po. Utläkning kan bli långdragen trots behandling med adekvat antibiotika.  Anmälningspliktig sjukdom.

  ICD-kod: Tularemi UNS A29.1


  Uppdaterad: 2017-09-26