Alkalisering av urin

Hitta i sidan


  Indikationer


  • Salicylatförgiftning. Det renala salicylatclearance ökar från ca 1,5 till 25 ml/min vid ändring av urin-pH från 6,1 till 8,1. Målet för behandlingen är U-pH >7,5 så snabbt som möjligt.
  • Massiv hemolys (ovanlig indikation).
  • Används på vissa håll vid myoglobinuri (rabdomyolys) som följd av utbredd skelettmuskelskada för att förebygga njurskada. Vid redan uppkommen njurskada rekommenderas dialys i första hand.


  Utförande


  1. Blodprover: Elektrolytstatus. Blodgasanalys. U-pH. KAD för timdiures.
  2. Korrigera eventuell hypokalemi.
  3. BE ska  höjas till +8 motsvarande pH 7,55 (vid normalt PaCO2). Beräkna volym av natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml) i ml, som ska  höja BE till +8 genom formeln:
   [(8 – (BE)] x kroppsvikt
          0,6 x 3
   och tillför denna volym på 20-60 min. (Exempel. En patient som väger 60 kg och har BE= -4 mmol/l behöver 400 ml).
  4. Mät U-pH varannan timme, vid stabila nivåer över 6,5 mindre frekvent.
  5. Om U-pH <7,5 ny blodgas och eventuellt mer natriumbikarbonat.
  6. Om U-pH <7,5 trots artär-pH >7,55 så överväg inj acetazolamid (Diamox) 250 mg/ml, 0,5-1 ml x 1 iv. Diamox är licenspreparat.
  7. Eftersträva en timdiures >100 ml.

  Uppdaterad: 2017-09-28