Artrit – hemartros

Akut svullen led inom 2 tim efter trauma eller ofysiologisk rörelse. Ses även vid grav kronisk artrit med uttalad leddestruktion. Ökad incidens vid hemofili och antikoagulantiaterapi. Hand­läggs oftast av ortoped.

ICD-kod: Hemartros M25.0


Uppdaterad: 2017-09-26