Akut internmedicin

Behandlingsprogrammet Akut internmedicin är främst avsett för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter. Innehållet har granskats av verksamhetscheferna i medicin i Stockholm. Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter – inte barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

 

Överensstämmelse med andra rekommendationer

Kardiologiavsnittet är kongruent med SLLs hjärtkompendium ”Akut hjärtsjukvård 2017”.

Infektionskapitlet ska överensstämma med aktuella STRAMA-rekommendationer.

Mer information om behandlingsprogrammet – bland annat vilka som står bakom och hur det tas fram – finns i förordet.


Uppdaterad: 2017-08-22