Redaktion

Doc Johan Hulting, Internmedicinska kliniken, Södersjukhuset.
Dr Simon Askelöf, Medicinkliniken, S:t Görans sjukhus.
Doc Magnus Johansson, Akutkliniken, Karolinska Huddinge.
Dr Eva Sjöblom Printz, MIVA/Kardiologkliniken, Södersjukhuset.
Dr Mats Wistrand, Kardiologkliniken, Karolinska Solna.
Dr Per Åstrand, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus.

Redaktionen har inga jävsförhållanden att rapportera.

Redaktionen vill gärna bli uppmärksammad på eventuella fel och oklarheter. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar och fakta som bör ingå i kommande upplagor. Kontakta huvudredaktören vid behov: johan.hulting@sodersjukhuset.se


Uppdaterad: 2015-09-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se