Uppdateringar


December 2016

Förgiftning - paracetamol
Texten omarbetad.

Neurolog - Epilepsi
Behandling med Pro-Epanutin har lagts till.


April 2016

Endokrinologi – diabetes
Diabetesketoacidos (DKA) – tabell sidan 43 uppdaterad.


Uppdaterad: 2016-12-21

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se