Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner - Janusinfo

Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner

Under senare år har det allt mer uppmärksammats att patienter som står på opioidanalgetika och samtidigt behandlas med bensodiazepiner löper en större risk för allvarlig förgiftning och död.

I flera epidemiologiska undersökningar, från framförallt USA, har det visats att det finns en upp till 15-faldigt ökad risk för död vid samtidig förskrivning av opioidanalgetika och bensodiazepiner, jämfört med en matchad kontrollgrupp som varken behandlades med opioider eller bensodiazepiner. Risken för problem ökar med stigande opioiddoser. Bensodiazepiner är sällan ensamt anledningen till allvarlig förgiftning.

I en befolkningsstudie från USA, noterades ingen ökad dödlighet vid opioiddoser motsvarande under 100 mg morfin per dygn. Hos patienter som samtidigt behandlades med bensodiazepiner och samma opioiddos var andelen dödsfall cirka 10 per 10 000 patientår.

Hos patienter som inte behandlades med bensodiazepiner men med morfindoser på 350 mg per dygn var risken för dödsfall på grund av överdos cirka 20 per 10 000 patientår. Vid samtidig behandling med bensodiazepiner ökade risken för död på grund av överdos till 65 per 10 000 patientår.

I en annan epidemiologisk studie på amerikanska krigsveteraner sågs ett liknande mönster med cirka 6 dödsfall per 10 000 patientår vid morfindoser mellan 20–50 mg per dygn bland dem som inte stod på bensodiazepiner, jämfört med 20 per 10 000 patientår vid samtidig användning av bensodiazepiner.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har gått ut med en säkerhetsvarning för kombinationen opioider och bensodiazepiner.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar


Referenser

  1. Webster LR. Considering the risks of benzodiazepines and opioids together. Pain Med. 2010 Jun;11(6):801-2. PubMed

  2. Dasgupta N, Funk MJ, Proescholdbell S, Hirsch A, Ribisl KM, Marshall S. Cohort Study of the Impact of High-Dose Opioid Analgesics on Overdose Mortality. Pain Med. 2016 Jan;17(1):85-98. PubMed

  3. Park TW, Saitz R, Ganoczy D, Ilgen MA, Bohnert AS. Benzodiazepine prescribing patterns and deaths from drug overdose among US veterans receiving opioid analgesics: case-cohort study. BMJ. 2015 Jun 10;350:h2698. PubMed

  4. Food and drug administration. FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious risks and death when combining opioid pain or cough medicines with benzodiazepines; requires its strongest warning. Safety announcement 2016-08-31

  5. Gudin JA, Mogali S, Jones JD, Comer SD. Risks, management, and monitoring of combination opioid, benzodiazepines, and/or alcohol use. Postgrad Med. 2013 Jul;125(4):115-30. PubMed 

  6. Jann M, Kennedy WK, Lopez G. Benzodiazepines: a major component in unintentional prescription drug overdoses with opioid analgesics. J Pharm Pract. 2014 Feb;27(1):5-16. PubMed 

  7. Garg RK1, Fulton-Kehoe D, Franklin GM. Patterns of Opioid Use and Risk of Opioid Overdose Death Among Medicaid Patients. Med Care. 2017 Jul;55(7):661-668. PubMed  

     


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Publicerat
2018-01-17

Detta är ett av
2018 års Kloka råd

De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd inom olika terapiområden.