Riktlinjer för behandling av torra ögon - Preparatöversikt - Janusinfo

Riktlinjer för behandling av torra ögon - Preparatöversikt

Skriv ut Skriv ut sidan

Preparatöversikt

Vid lätta besvär | Vid lätta-medelsvåra besvär | Vid svåra besvär eller om man inte vill droppa så ofta


Vid lätta besvär

Preparat Förpackning Innehåll Konserverings-
medel
Egenskaper
Isopto-Plain
Registrerat läkemedel
Ögondroppar
15 ml
Hypromellos Bensalkonklorid  
Engångspipetter
60 x 0,4 ml
Hypromellos Okonserverad  
Metyl-
cellulosa 0,5 %

Ex tempore
Ögondroppar
4 x 5 ml
Metylcellulosa Okonserverad  
Polyvinyl-
alkohol 1,4 %

Ex tempore
Ögondroppar
4 x 5 ml
Polyvinylalkohol Okonserverad Kort retentionstid.
Måste droppas ofta.
Sincon
Registrerat läkemedel
Engångspipetter
60 x 0,15 ml
Polyvinylalkohol Okonserverad Kort retentionstid.
Måste droppas ofta.Vid lätta-medelsvåra besvär

Preparat Förpackning Innehåll Konserverings-
medel
Egenskaper
Artelac
Registrerat läkemedel
Ögondroppar
10 ml
Hypromellos Cetrimid  
Engångspipetter
60 x 0,5 ml
180 x 0,5 ml
Hypromellos Okonserverad  
Cellufluid
Registrerat läkemedel
Engångspipetter
30 x 0,4 ml
Natriumkarboxy-
metylcellulosa 0,5 %
Okonserverad Liknar tårfilmens mucin.
Ger bättre vidhäftning jämfört med metylcellulosa.
Oculac
Registrerat läkemedel
Ögondroppar
10 ml
Povidon 5 % Bensalkonklorid Imiterar tårfilmen.
Längre retentionstid jämfört med polyvinylalkohol.
Engångspipetter
20 x 0,4 ml
120 x 0,4 ml
Povidon 5 % Okonserverad
Polyvinylalkohol
3 %

Ex tempore
4 x 5 ml Polyvinylalkohol Okonserverad Relativt långverkande.
Systane
Handelsvara
Ögondroppar
10 ml
HP-Guar Polyquad Öppnad flaska håller 6 månader.
Tears Naturale
VUM
Ögondroppar
10 ml
Dextran 70 0,1 %
Hydroxypropyl-
metylcellulosa 0,3 %
Polyquad Imiterar mucinskiktet i tårvätskan.
Engångspipetter
30 x 0,4 ml
Dextran 70 0,1 %
Hydroxypropyl-
metylcellulosa 0,3 %
Okonserverad
Visine Trötta ögon
Handelsvara
Ögondroppar
10 ml
Tamarindfrö –polysackarid (TSP)
0,5 %
Bensalkonklorid  
Visine Trötta ögon Sensitiv
Handelsvara
Engångspipetter
20 x 0,5 ml
Tamarindfrö –polysackarid (TSP)
0,5 %
Okonserverad  
Visine Torra ögon
Handelsvara
Ögondroppar
10 ml
Povidon K25, karbomer 974P, triglycerider med medellång kedja. Bensalkonklorid Innehåller en lipidkomponent som bildar ett yttre skyddande skikt. Skiktet minskar avdunstning.Vid svåra besvär eller om man inte vill droppa så ofta

Preparat Förpackning Innehåll Konserverings-
medel
Egenskaper
Bion Tears
Registrerat läkemedel
Engångspipetter
28 x 0,4 ml
Dextran 70 0,1 %
Hydroxypropyl-
metylcellulosa 0,3 %
Natriumbikarbonat
Okonserverad Imiterar mucinskiktet i tårvätskan.
Celluvisc
Registrerat läkemedel
Engångspipetter
30 x 0,4 ml
90 x 0,4 ml
Natriumkarboxy-
metylcellulosa 1 %
Okonserverad Mucinliknande egenskaper.
Binder vätska.
Bättre vidhäftning jämfört med metylcellulosa.
Lacryvisc
VUM
Ögongel 30 x 0,50 g Carbomer 0,3 % Okonserverad Högviskös.
Relativt långverkande.
Metyl-
cellulosa 1 %, 2 %

Ex tempore
Ögondroppar
4 x 5 ml
Metylcellulosa 1 %,
2 %
Okonserverad Högviskös.
Ocutears
Handelsvara
20 x 0,35 ml Hyaluronsyra 0,15 % Okonserverad Lång verkningstid.
Oftagel
Registrerat läkemedel
Ögongel 10 g
3 x 10 g
Carbomer
Polyvinylalkohol
Bensalkonklorid Högviskös.
Relativt långverkande.
Endosbehållare
30 x 0,5 g
120 x 0,5 g
Carbomer
Polyvinylalkohol
Okonserverad Högviskös.
Relativt långverkande.
Oxyal
Handelsvara
Ögondroppar 10 ml Hyaluronsyra 0,15% Produkten är konserverad i flaskan med konserveringsmedlet Oxyd, som bryts ner till syre, vatten och natriumklorid vid kontakt med ögat. Relativt långverkande. Öppnad flaska kan användas i
2 månader.
Viscotears
Registrerat läkemedel
Ögongel 10 g
3 x 10 g
Carbomer 0,2 % Cetrimid 0,1 mg Högviskös.
Relativt långverkande.
Engångspipetter
30 x 0,6 ml
120 x 0,6 ml
Carbomer 0,2 % Okonserverad
Visine Intensiv
Handelsvara
Engångspipetter
20 x 0,5 ml
Tamarindfrö –polysackarid (TSP)
1 %
Okonserverat Samverkar med mucinet i tårfilmen.Överst på sidan  |   Skriv ut Skriv ut sidan   |  Stäng sidan


Uppdaterad: 2014-06-25

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se