Heparininfusion vid venös tromboembolism hos vuxna

Nyhet 2017-04-25

Gemensamt PM inom Stockholms läns landsting med anledning av ny reagens för APT-tid på Karolinska universitetslaboratoriet.

Läs dokumentet » 

Dokumentet har granskats av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasma och vissa antitrombotiska läkemedel.


Uppdaterad: 2017-04-25

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se