Kloka Råd 2017 - Janusinfo

Kloka råd

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

Kloka råd 2018

  Analgetika och reumatologiska sjukdomar

Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner. Läs mer »

Geriatriska sjukdomar

För varje läkemedelsordination – dokumentera planerad behandlingstid och ge patienten en aktuell läkemedelslista. Läs mer »

  Hjärt- kärlsjukdomar

Behandla blodtryck bättre – sätt upp målblodtryck tillsammans med patienten, kombinera mera och följ upp. Vid systoliskt blodtryck över 160 mmHg behövs vanligen minst två läkemedel i effektiv dosering. Läs mer »

Säkerställ hjärtsviktsdiagnosen genom att utvärdera hjärtfunktionen. Behandla enlig hjärtsviktstrappan. Eftersträva måldoser och en hjärtfrekvens under 70 slag/minut i vila (vid sinusrytm). Läs mer »

Glöm inte opportunistisk screening av förmaksflimmer med åtminstone pulspalpation, särskilt hos äldre patienter. Strokerisken är hög även vid asymtomatiskt förmaksflimmer. Läs mer »

  Infektionssjukdomar

Tag bara prov för streptokocker vid halsfluss när minst tre centorkriterier är uppfyllda. Läs mer »

  Luftvägs- och allergisjukdomar

Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

Bedöm och behandla KOL efter symtom, FEV1 och exacerbationsfrekvens. Läs mer »

Medicinska njursjukdomar
Beakta njurfunktionen och använd Janusmed vid ordination av läkemedel.  Läs mer »

  Neurologiska sjukdomar

Använd anfallsförebyggande behandling hos migränpatienter med tre eller fler behandlingskrävande anfall per månad. Läs mer »

Sätt in statiner efter TIA eller ischemisk stroke för att förebygga kardiovaskulär sjukdom. Läs mer »

Medicinska njursjukdomar

Beakta njurfunktionen och använd Janusmed vid ordination av läkemedel.


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat
Senaste nytt på Janusinfo
Läs alla »