Kloka råd

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

Kloka råd 2017

  Analgetika och reumatologiska sjukdomar

Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner. Läs mer »

  Gastroenterologiska sjukdomar

Våga sätt ut protonpumpshämmare om tydlig indikation saknas. Läs mer »

Geriatriska sjukdomar

Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista. Läs mer »

  Hjärt- kärlsjukdomar

Behandla blodtryck bättre – sätt upp måltryck tillsammans med patienten, kombinera mera och följ upp. Läs mer »

Säkerställ hjärtsviktsdiagnosen genom att utvärdera hjärtfunktionen. Behandla enligt hjärtsviktstrappan. Eftersträva måldoser och en hjärtfrekvens under 70 slag/minut i vila (vid sinusrytm). Läs mer »

Vid förmaksflimmer, skatta alltid strokerisken och ta ställning till tromboemboliprofylax med antikoagulantia. Läs mer »

  Infektionssjukdomar

Behandla inte okomplicerad akut bronkit med antibiotika. Läs mer »

Behandla inte asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre och urinodla endast vid symtom från urinvägarna. Läs mer »

  Luftvägs- och allergisjukdomar

Bedöm och behandla KOL efter symtom, FEV1 och exacerbationsfrekvens. Läs mer »

Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

  Neurologiska sjukdomar

Sätt in statiner efter TIA eller ischemisk stroke för att förebygga kardiovaskulär sjukdom. Läs mer »

  Psykiatri

Behandla depression till fullständig remission. Följ upp med symtomskattning. Dosändring, preparatbyte eller kombinationsbehandling kan behövas. Läs mer »


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat
Senaste nytt på Janusinfo
  • Patientbroschyr om glaukom

    Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

    2017-10-20
  • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

    För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

    2017-10-19
Läs alla »