Kloka råd

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Hitta i sidan

  Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

  Kloka råd 2016

  Geriatriska sjukdomar

  Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista. Läs mer »

    Hjärt- kärlsjukdomar

  Behandla blodtryck bättre – sätt upp målblodtryck tillsammans med patienten, kombinera mera och följ upp. Läs mer »

  Säkerställ diagnosen inför behandlingen enligt ”hjärtsviktstrappan”. Eftersträva måldoser och en hjärtfrekvens under 70 slag/minut i vila (vid sinusrytm). Läs mer »

  Vid förmaksflimmer, skatta alltid strokerisken med CHA2DS2-VASc och ta ställning till tromboemboliprofylax. Välj antikoagulantiabehandling före ASA. Läs mer »

    Infektionssjukdomar

  Behandla inte okomplicerad akut bronkit med antibiotika. Läs mer »

  Behandla inte asymtomatisk bakteriuri hos äldre och urinodla endast vid symtom från urinvägarna. Läs mer »

    Luftvägs- och allergisjukdomar

  Lär patienten att inhalera rätt. Läs mer »

  Karakterisera och behandla KOL efter symtom, FEV1 och exacerbationsfrekvens.
  Läs mer »

    Medicinska njursjukdomar

  Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel. Läs mer »

    Neurologiska sjukdomar

  Använd anfallsförebyggande behandling hos migränpatienter med tre eller fler behandlingskrävande anfall per månad. Läs mer »

  Sätt in statiner efter TIA eller ischemisk stroke för att förebygga kardiovaskulär sjukdom. Läs mer »

    Psykiatri

  Behandla depression till fullständig remission. Följ upp med symtomskattning. Dosändring, preparatbyte eller kombinationsbehandling kan behövas. Läs mer »


  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen@sll.se

   Relaterat
   Senaste nytt på Janusinfo
   Läs alla »