Granskning av nya läkemedel - Janusinfo

Nya läkemedel

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet samarbetar alla landsting och ett flertal myndigheter i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Stockholms läns landsting och Stockholms läns läkemedelskommitté deltar i det nationella arbetet inom samverkansmodellen.

Beslut om regionalt ordnat införande av nya läkemedel fattas av Stockholms läns läkemedelskommitté. Till sin hjälp har läkemedelskommittén samverkansgruppen för nya läkemedel. Gruppen ger stöd till vårdgivarna avseende introduktion av läkemedel och är en länk mellan nationellt och regionalt införande. 


Läkemedelsvärderingar och expertrådsdokument för viktiga nya läkemedel

Sortera i tabellen genom att klicka på pilarna i respektive kolumn. Äldre dokument hittar du i Arkiv för läkemedelsvärderingar.

Substans Läkemedel Användnings­område Publicerat
abirateron
expertrådsdokument
Zytiga Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer  
apixaban
expertrådsdokument
Eliquis Antikoagulantia  
dabigatran
expertrådsdokument
Pradaxa Antikoagulantia  
enzalutamid
expertrådsdokument
Xtandi Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer  
lidokain 5 % plåster Versatis Postherpetisk neuralgi 2016-11-28
liraglutid Saxenda Övervikt/fetma 2018-01-23
mepolizumab
Nucala Eosinofil astma 2017-04-03
mepolizumab
expertrådsdokument
Nucala Eosinofil astma  
nalmefen Selincro Alkoholberoende 2014-11-27
naltrexon/bupropion Mysimba Övervikt/fetma 2018-01-23
reslizumab
expertrådsdokument
Cinqaero Eosinofil astma  
rivaroxaban
expertrådsdokument
Xarelto Antikoagulantia  
tapentadol Palexia/Depot Svår opioidkänslig smärta 2011-06-30
uppdaterat
2016-06-09
vedolizumab Entyvio Mb Crohn 2015-10-27
vedolizumab Entyvio Ulcerös kolit 2015-10-27

Texterna bygger på värdering av tillgänglig dokumentation. Informationen om och värderingen av läkemedel publicerade på denna sida är aktuella vid publiceringstillfället. För dagsaktuell information kan dokumenten behöva kompletteras med resultat och erfarenheter som tillkommit efter publicering.

Expertrådsdokumenten tas fram av aktuellt expertråd som också kan skriva läkemedelsvärderingen. Läkemedelsvärderingarna kan vara skrivna antingen av aktuellt expertråd eller av medarbetare på avdelningen klinisk farmakologi på uppdrag av expertrådet.