Roller och kontaktuppgifter

Samverkansgruppen för nya läkemedel i Stockholms läns landsting

Kontaktperson: Kristina Aggefors
kristina.aggefors@sll.se


Stockholms medarbetare i den nationella samverkansmodellen

NT-rådet
Gerd Lärfars, Johannes Blom
gerd.larfars@sll.se, johannes.blom@sll.se

Landstingsrepresentant
Magnus Thyberg
magnus.thyberg@sll.se 

Horizon scanning
Marie Persson, Helena Ramström
marie.e.persson@sll.se, helena.ramstrom@sll.se 

Införande och uppföljning
Kristina Aggefors
kristina.aggefors@sll.se 

Marknadsfunktionen
Ulf Törnqvist
ulf.tornqvist@sll.se 


Uppdaterad: 2017-09-18