Aktuellt

 • Smittskydds- och Stramaansvarig på alla husläkarmottagningar

  Från och med den 1 maj 2015 utvecklas organisationen med lokalt Smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor till att bli lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor. Informationstillfällen ges om vad uppdraget innebär.

  2017-09-18 Läs mer »
 • Antibiotikaförskrivningen till barn minskade kraftigt

  Första halvåret 2017 minskade uthämtade antibiotikarecept till barn 0 – 6 år med hela 8,2 % jämfört med samma halvår 2016. Den kraftiga ökningen som sågs i början av 2016 har därmed bromsats upp, vilket är glädjande. För hela befolkningen i Stockholms län minskade uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare med 3,3 % under första halvåret 2017. Senaste 12-månadersperioden hämtade länets befolkning ut 336 antibiotikarecept per 1000 invånare, vilket är den lägsta nivån på mycket länge. Läs mer om antibiotikaförsäljning i öppen- och slutenvård i Strama Stockholms andra kvartalsrapport för 2017.

  2017-08-22 Läs mer »
 • Brist på piperacillin/tazobaktam

  Just nu råder begränsad tillgång på läkemedel som innehåller piperacillin/tazobaktam i styrkan 4 g/0,5 g.

  2017-05-08 Läs mer »
 • Fortsatt minskning av uthämtade antibiotikarecept i SLL

  Under första kvartalet minskade uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i länet med 2,2 procent jämfört med samma kvartal 2016. Den mycket kraftiga ökning av antibiotikarecept till små barn som sågs under första kvartalet 2016 har glädjande stannat av. Läs mer om antibiotikaanvändning i öppen- och slutenvård i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport.

  2017-05-05 Läs mer »
 • Sjuksköterskebrist påverkade val av antibiotika

  Läs artiklarna i Dagens nyheter.

  2017-02-20 Läs mer »
Visar träff 1-5 av 79

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
Läs alla »