Antibiotikalathund - Janusinfo

Antibiotikalathund

Rekommendationer för inledande empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och i särskilda boenden 

» Antibiotikalathund (pdf) 2017-04-24

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer 2015-09-02


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se