För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Relaterat
Filmer från Strama
Förkyld? Antibiotika hjälper inte mot förkylningsvirus


Antibiotika? Bara när det behövs!


Röster om resistens