Strama Stockholm

Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) bildades 1995 med övergripande mål att bevara antibiotika som effektiva läkemedel vid bakteriella infektioner. Sedan 2009 finns en Stramagrupp i Stockholms län som en specialiserad resurs för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Strama Stockholm ingår i Avdelningen för Vårdhygien och Strama och består av

Allmänläkare

 
Astrid Lundevall Anna-Lena Fasten
Astrid Lundevall, enhetschef Anna-Lena Fastén


Infektionsläkare

 
Emilia Titelman Malin Vading
Emilia Titelman Malin Vading


Apotekare


Sjuksköterska

Annika Hahlin Charlotta Jonsson Falk
Annika Hahlin Charlotta Jonsson Falk

Stockholms län har den näst högsta förskrivningen av antibiotika i landet mätt som antalet recept per 1 000 invånare. Detta vill Strama Stockholm medverka till att ändra på och arbetar för att antibiotikaförskrivningen ska minska ytterligare. Det handlar i första hand om att avstå från onödig antibiotikabehandling men också om att göra kloka antibiotikaval ur medicinsk och ekologisk synvinkel eller att korta behandlingstiden. Antibiotika ska bara ges på korrekt indikation och med korrekt dosering. Därigenom kan vi hjälpas åt att motverka resistensutvecklingen, minska kostnaderna och undvika onödiga biverkningar.

Strama Stockholm arbetar för att öka medvetenheten om den hotande resistensutvecklingen och informerar brett mot vårdcentraler, sjukhuskliniker, laboratorier, myndigheter, politiker och andra beslutsfattare, skola, förskola, media och andra aktörer.

Konkret erbjuds olika former av beslutsstöd och råd som

  • uppdaterad webbplats med aktuell information och material www.stramastockholm.se
  • uppdaterade vårdprogram för fyra terapiområden, se nedan
  • broschyr med rekommendation för behandling av de vanligaste infektionerna i öppenvården, den så kallade regnbågsbroschyren
  • applikation för smartphones med aktuella behandlingsrekommendationer för öppen-, slutenvård och tandvård som heter StramaSLL
  • lathund med rekommendation för behandling av de vanligaste infektionerna i slutenvården
  • seminarier om infektionsbehandling för läkare och sjuksköterskor, anmälan görs på www.janusinfo.se/fortbildning
  • föreläsningar på plats med återkoppling av enhetens förskrivningsstatistik av antibiotika
  • webb-utbildning för läkare och sjuksköterskor, www.antibiotikasmart.se
  • webb-utbildning för allmänheten, www.antibiotikaellerinte.se med tillhörande applikation för smartphones.

Uppdaterad: 2017-10-23

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se