Antibiotika lathund

Rekommendationer för inledande empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och i särskilda boenden (version 2015/2016).

» Lathund (pdf)


Uppdaterad: 2015-09-01

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se