Seminarier

Hitta i sidan

    Genomförda seminarier

    2018


    Stramanytt
    17 april 2018, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A
    Presentationer

    Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård
    14 februari 2018, Magnus Ladulåsgatan 63 A
    Presentationer


    2017


    Stramaarbete i slutenvård
    15 november 2017, Årsta aula, Södersjukhuset
    Presentationer

    Hygien och smitta i förskolan
    25 oktober 2017, Konferenscenter Spårvagnshallarna
    Presentationer

    Aktuellt om resistens. Behandlingsrekommendationer, falldiskussioner och det strukturerade samtalet. Material som kan stödja arbetet.
    27 september 2017, Magnus Ladulåsgatan 63 A
    Presentation

    Akuta infektioner inom slutenvård med fokus på antibiotikaval
    13 september 2017, Konferenscenter Spårvagnshallarna
    Presentationer

    2016


    Hur påverkas antibiotikaresistens av metaller, antibakteriella ämnen och antibiotika i miljön?
    30 november 2016, Spårvagnshallarna
    Inga presentationer kommer att läggas ut

    Hygien och smitta i förskolan
    16 november 2016, Konferenscenter Spårvagnshallarna
    Presentationer

    Konsten att behandla svårläkta sår - Ett interprofessionellt arbete
    2016-10-18
    Presentationer

    Grundkurs för lokalt smittskydds- och strama-ansvariga
    2016-04-13 och 2016-04-147
    Presentationer

    2015


    Hygien och smitta i förskolan
    25 november 2015, Konferens Spårvagnshallarna
    Presentationer

    Praktisk handläggning av övre och nedre luftvägsinfektioner
    24 november 2015, Konferens Spårvagnshallarna
    Presentationer

    Grundkurs för lokalt smittskydds- och strama-ansvariga
    2015-11-11 och 2015-11-12
    Presentationer

    BVC-utbildning: Barn, infektioner och antibiotika
    2015-05-19
    Presentation

    Antibiotika inom tandvården
    2015-04-13
    Presentationer

    Infektioner i öppenvården och det patientcentrerade samtalet
    2015-03-11
    Presentationer

    Stramas vårseminarium för smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor i primärvården
    2015-03-10
    Presentationer

    2014


    Praktisk handläggning av övre och nedre luftvägsinfektioner samt nyttan med det strukturerade samtalet vid telefonrådgivning
    2014-11-19
    Presentationer

    Hygien och smitta i förskolan
    2014-11-11
    Presentationer

    Konsten att ta hand om svårläkta bensår
    2014-09-30
    Presentationer

    Barn, infektioner och antibiotika
    2014-05-27
    Presentationer

    Allmänmedicinsk fortbildningsakademi – Infektioner – Behandla rätt och lagom

    2014-04-08 – 2014-04-09
    Presentationer

    Antibiotika inom tandvården – profylax och behandling
    2014-04-08
    Presentationer

    Strama Stockholms Vårseminarium
    2014-03-26
    Presentationer

    Hur ska vi i öppenvården handlägga vanliga infektioner vid telefonrådgivning och läkarbesök?
    2014-02-05
    Presentationer

    2013


    Luftvägsinfektioner – antibiotika eller egenvård? – Spårvagnshallarna
    2013-11-20
    Presentationer

    Praktisk handläggning av övre och nedre luftvägsinfektioner – Landstingshuset
    2013-11-20
    Presentationer

    Konsten att ta hand om svårläkta bensår
    2013-11-05
    Presentationer

    Stockholms Smittskydds Höstmöte 2013
    Presentation

    BVC-utbildning: Barn, infektioner och antibiotika på Sfären
    2013-03-19
    Presentation

    2012


    Seminarium för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor

    2012-12-04

    Presentation
    Rationell antibiotikaanvändning
    Astrid Lundevall

    Höstmöte med Smittskydd - streptokocker
    2012-10-09

    Smitta och hygien i förskolan
    2012-10-02
    Presentationer

    Hur bör primärvården handlägga vanliga infektioner
    – i telefonrådgivningen och patientmötet?
    2012-02-08
    Presentationer

    2011


    Värna antibioitka - måndagsseminarium

    Södersjukhuset 2011-11-28

    Temaeftermiddag om hygien i förskolan
    2011-10-05
    Presentationer

    BVC- utbildningsmaterial
    Barn infektioner och antibiotika - ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC

    Om utbildningsmaterialet: Manus till dig som handledare

    Hur bör primärvården handlägga vanliga infektioner
    – i telefonrådgivningen och patientmötet?

    2011
    Presentationer

    2010

     


    Hitta i sidan

      För frågor och tips till oss:
      janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se