Antibiotikastatistik

Data över antibiotikaförbrukning kommer huvudsakligen från apoteksstatistik över uthämtade recept. I dessa data framgår inte patientens diagnos, dosering eller behandlingstid och alltför långtgående tolkningar av data bör därför inte göras.


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se