Vårdprogram slutenvård

Rekommendationer för inledande empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och i särskilda boenden

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer 2015-09-02

» Antibiotikalathund (pdf) 2017-04-24


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se