Akne

Cristina Oprica

Hitta i sidan

  Definition

  Akne definieras som inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtlar samt pustelbildning. Det beror dels på ökad talgproduktion (som troligen beror på ökad känslighet för androgent hormon), dels på abnorm keratinisering av follikelmynningarna och kolonisering med Propionibacterium acnes. Det finns en ärftlig komponent.


  Symtom

  Komedoner, papler, pustler, ibland noduli och/eller cystor samt mer eller mindre uttalade ärrbildningar lokaliserade till ansiktet och övre delen av bålen. Kvinnor med oregelbundna menstruationer, infertilitet och hirsutism ska utredas för eventuell hormonrubbning.


  Behandling

  Lindrig akne – komedoner och papler

  Adapalen, kräm till torr hud, gel till fet hud. Används varje kväll, glesare vid stark irritation. Effekt tidigast efter några veckor.

  Mild akne med papler och pustler

  • Kombinationsbehandling lokalt, bensoylperoxid och adapalen antingen som kombinationspreparat på kvällen eller bensoylperoxid på morgonen och adapalen på kvällen, kan prövas. Det tar lång tid innan effekt av behandlingen kan ses och det är vanligt med initial försämring. Behandlingstid minst tre månader innan behandlingen långsamt kan trappas ned. Alternativt
  • Bensoylperoxid lokalt, 5 eller 10 procent 1–2 gånger dagligen eller
  • Adapalen lokalt 1 gång dagligen eller
  • Azelainsyra lokalt 1 gång dagligen

  Medelsvår akne med papler och pustler

  Förstahandsmedel

  • Kombinationsbehandling lokalt, bensoylperoxid och adapalen antingen som kombinationspreparat på kvällen eller bensoylperoxid på morgonen och adapalen på kvällen, kan prövas, i minst tre månader, se ovan.

  Andrahandsmedel

  • Kombinationsbehandling lokalt, bensoylperoxid och klindamycin en gång dagligen max 3 månader.
  • Kombinationsbehandling lokalt, tretinoin och klindamycin en gång/dag. Behandlingstid 3 månader. Kan upprepas vid behov

  Tredjehandsmedel

  • Tetracykliner, vanligen lymecyklin 300 mg x 2 per oralt i 3 månader. Behandlingsuppehåll görs om möjligt under sommaren. Fulldosbehandling rekommenderas idag och inte nedtrappande dosering. Tetracyklinpreparat har utöver antibakteriell effekt mot P. acnes även en antiinflammatorisk verkan. Peroral tetracyklinbehandling ska alltid kombineras med lokal behandling med adapalen och/eller bensoylperoxid, alternativt kombinationspreparat som inte inehåller antibiotika enligt ovan för att minska resistensutveckling hos P. acnes. Lokal och peroral antibiotikabehandling ska inte kombineras. Efter avslutad peroral antibiotikabehandling bör lokal behandlingen som inte innehåller antibiotika fortsätta under lång tid.

  Peroral behandling med tetracykliner upprepas högst under två perioder om vardera 3 månader. Om fortsatt utebliven effekt ska patienten remitteras till hudspecialist för eventuell isotretinoinbehandling.

  För att undvika onödig antibiotikabehandling konsultera gärna hudläkare.

  Svår papulopustulär eller medelsvår nodulär akne

  Förstahandsmedel

  • Tetracykliner, vanligen lymecyklin 300 mg x 2 per oralt i 3 månader, se ovan, alltid i kombination med lokalbehandling med adapalen och/eller bensoylperoxid, alternativt kombinationspreparat enligt ovan. Efter avslutad peroral antibiotikabehandling bör lokalbehandlingen som inte innehåller antibiotika fortsätta under lång tid.

  Andrahandsmedel

  • Isotretinoin, remiss till hudläkare

  Svår akne med noduli, cystor och ärr

  Nodulocystisk akne, ärrbildande akne och akne fulminans bör remitteras till hudläkare för ställningstagande till behandling med isotretinoin.

  Differentialdiagnoser

  Rosacea, follikuliter, akneiforma läkemedelsutslag.


  Referenser

  Sapadin AN, Fleischmajer R. Tetracyclines: Nonantibiotic properties and their clinical implications. 2006;54(2):258-65. PubMed

  Behandling av akne - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(4):15–24.


  Uppdaterad: 2016-02-15