Akut obstruktiv bronkit hos barn

Sofia Tägtström

Hitta i sidan

  Definition

  Begreppet obstruktiv bronkit används när luftvägsinfekterade barn utan eksem eller påvisad IgE-förmedlad allergi, i åldersgruppen 0–2 år, vid högst två tillfällen har astmaliknade symtom och föräldrar eller syskon inte har astma. Diagnosen obstruktiv bronkit används inte hos barn över 2 år. Obstruktiva luftvägsbesvär vid mer än två tillfällen definieras som astma, liksom förstagångsbesvär vid tydlig ärftlighet.


  Etiologi

  Virus, exempelvis RS, rhino-, influensa- eller parainfluensavirus. Bakterier kan ha betydelse vid annan samtidig infektion såsom otit.


  Symtom

  Återkommande episoder med väsande utandning, andfåddhet och hosta. Ofta förekommer andningsbesvär och hosta nattetid eller på morgonen. Besvären är utlösta av en övre luftvägsinfektion.


  Diagnostik

  Anamnes och status räcker. Pipande rosslig andning i anslutning till övre luftvägsinfektion. Vid lungauskultation hörs exspiratoriska ronki eller orena andningsljud. Vid kraftiga andningsbesvär även tillkomst av tachypné, cyanos, interkostala indragningar, förlängt exspirium, bukandning och påverkat allmäntillstånd. Lungröntgen, om denna utförs, visar en ökad inspirationsställning och ibland små perihilära infiltrat vilket inte är liktydigt med pneumoni.


  Behandling och uppföljning

  Alltid virusutlöst. Antibiotika ska inte användas. Indikation för antibiotika kan dock vara aktuell om samtidig annan infektion som otit förekommer, se AOM. Ett flertal väl genomförda studier har visat att antibiotika insatt vid de första symtomen på förkylning inte kan förebygga utveckling av senare bakteriella infektioner.

  Barnet bör behandlas med luftrörsvidgande medicin. För behandlingsrekommendationer och uppföljning var god se www.viss.nu.


  Remiss

  Remiss till sjukhus om barnet har

  • örhöjd andningsfrekvens, även efter akutbehandling, se värden nedan
  • cyanos
  • påverkad saturation, under 94 % trots akutbehandling
  • allmänpåverkan
  • otillräcklig förbättring på akut inhalationsbehandling

  Takypné hos barn
  0–2 mån >60/min
  2–12 mån >50/min
  1–5 år >40/min


  Uppföljning

  Remiss till barnläkare för utredning om barnet har behov av återkommande behandling med inhalationssteroid mer än 4-6 gånger/år eller saknar symtomfrihet mellan episoderna.


  Uppdaterad: 2016-01-27