Ledamöter i arbetsgruppen för urinvägsinfektioner

Namn Tel
Elisabeth C Farrelly
specialistläkare/bitr överläkare
Urologkliniken, Karolinska Solna
517 700 00 vx
Christian G. Giske
docent/biträdande överläkare
Institutionen för labmedicin, Karolinska Solna
517 700 00 vx
Annika Hahlin
apotekare
Strama Stockholm, Smittskydd Stockholm
737 39 00 vx
Peter Lidbrink
Hudkliniken, Karolinska Huddinge
517 700 00 vx
Astrid Lundevall
distriktsläkare/överläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm, SLL
737 39 00 vx
Christer Norman
allmänläkare
Salems vårdcentral
550 257 00 vx
Elisabeth Storck-Lindholm
överläkare
Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus
123 550 00 vx
Sofia Tägström
ST-läkare
Sachsska barnsjukhuset
 

Uppdaterad: 2016-02-01