Kön, genus och läkemedel

  Sökhjälp

2016-09-08 Könsskillnader i vården skiljer sig mellan landstingen
Rapporten Öppna jämförelser Jämställdhet från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att det finns tydliga könsskillnader i hälso- och sjukvården och att de varierar mellan landstingen. I genomsnitt hade Landstinget Västernorrland störst könsskillnader, medan Kalmar läns landsting hade minst könsskillnader.

2016-08-26 Kalciumtillskott kan öka risken för demens hos kvinnor
En svensk populationsbaserad studie på äldre kvinnor har visat att kvinnor som behandlats med kalciumtillskott hade en högre risk att utveckla demens än kvinnor som inte tagit kalciumtillskott, rapporterar Läkartidningen. Fördjupad analys visade att det bara var kvinnor med tidigare stroke som hade en förhöjd risk.

2016-08-23 Kön, genus och läkemedel visar nu information om 200 substanser
Under 2015-2016 utökade tjänsten sitt innehåll och nu finns könsspecifik information om bland annat antiinfektiva medel, lugnande medel och medel vid alkohol- och nikotinberoende. Den första texten inom terapiområdet andningsvägar har också publicerats (salbutamol), och fler inom samma område är på väg.

Fler nyheter finns under Aktuellt!


"Kön, genus och läkemedel" är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Kön, genus och läkemedel inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Läkemedel och fosterpåverkan respektive Läkemedel och amning.

Innehållet i källan är under uppbyggnad. I dagsläget finns texter för läkemedel inom hjärta kärl, smärtstillande, diabetesmedel, antiepileptika med flera – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration.