Janusmed fosterpåverkan

  Sökhjälp

Kommentarer till studier

Författarna till ”Janusmed fosterpåverkan” analyserar och kommenterar studier som fått stort utrymme i medierna. Syftet är att underlätta tolkningen av resultaten och stödja vårdgivarna i deras information till patienterna.

Paracetamol fortsatt rekommenderat till gravida vid behov (2018-01-24)

Liten risk för allvarliga neonatala komplikationer med ADHD-medicinering till gravida (2017-11-14)

Svårtolkat om psykisk ohälsa efter exponering för antidepressiva i livmodern
(2017-09-25)

Autism beror på andra orsaker än antidepressiva läkemedel under graviditeten
(2017-08-22)

Behandling med antidepressiva under graviditen ökar risken för vård på neonatalavdelning
(2016-10-31)

Oklart samband mellan användning av antidepressiva under graviditet och autism
(2016-04-02)

Andra faktorer än paracetamol sannolikt bakom ökad risk för ADHD
(2014-10-17)

EU-utredning visar att paracetamol kan användas under graviditeten
(2014-07-21)

Rekommendationerna för paracetamol kvarstår tillsvidare
(2014-01-16)

Låg risk för persistent pulmonell hypertension efter exponering för SSRI
(2012-01-16)

Nya data om fosterskada av paracetamol bör tolkas försiktigt
(2010-11-10)

Försiktighet rekommenderas vid användning av sibutramin i tidig graviditet
(2007-04-25)

Användning av ACE-hämmare i tidig graviditet och missbildningar
(2006-06-09)

SSRI och persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde
(2006-02-13)

Kommentar kring studie om nikotinersättningsmedel och missbildningar
(2006-01-04)

Paroxetin under tidig graviditet och hjärtfel hos barnet
(2005-11-02)

Erytromycin i tidig graviditet och risk för medfött hjärtfel
(2005-07-11)

Neonatal påverkan av antidepressiv behandling i sen graviditet
(2004-04-16)

Möjligt samband mellan NSAID och ökad missfallsrisk
(2003-08-25)

Loratadin och hypospadi - uppföljning
(2002-12-18)

Vanliga läkemedel och gastrointestinala missbildningar
(2002-12-16)

NSAID i tidig graviditet och risk för hjärtfel hos barnet
(2002-11-19)

Folsyra för att förebygga fosterskador
(2002-11-05)

Loratadin och hypospadi
(2002-04-26)