Miljö och läkemedel

Referensgrupp

En vetenskaplig referensgrupp är knuten till arbetet med databasen ”Miljö och läkemedel”. Referensgruppen är bland annat remissinstans för texter som är nya, frekvent lästa och för vilka bedömningarna är särskilt svåra. Medlemmarna bistår även med att vidareutveckla och sprida kunskap om tjänsten.

 

Uppdaterad: 2017-02-03