Filmat material

Hitta i sidan

  Filmade föreläsningar

  Undervisningsfilmer

  Här hittar du ett axplock av Stockholms läns läkemedelskommittés och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens mest intressanta och uppmärksammade föreläsningar.

  Vi filmdokumenterar flera av våra föreläsningar för att möta ett växande behov av att kunna ta del av fortbildningar på distans. Titta in här på sidan då och då eller gilla Stockholms läns läkemedelskommitté på Facebook så får du snabbt tillgång till aktuella fortbildningar.


  Filmade föreläsningar

  2017

  Kloka Listan Forum 2017

  2016

  Infektioner hos resenärer och flyktingar – vilka är de och hur kan de förebyggas?

  Infektioner hos barn – när det vanliga krånglar till sig

  Modern primärvårdspsykiatri – diagnostik och behandling

  Kloka Listan Forum 2016

  2015

  Aktuellt om hjärtsvikt

  Vård för hemlösa

  Kronisk migrän

  Kloka Listan Forum 2015

  2014

  Hypertoni

  Kolhydratskolan

  Fettskolan – Bästa maten för hälsan – finns den?

  2013

  Varför är högt blodtryck så farligt?

  2012

  Antibiotikaresistens – vad vet vi idag och hur ska man tänka i praktiken?


  Undervisningsfilmer

  2017

  Graviditet och läkemedel - psykiatri
  Se överläkare Marie Bendix föredrag på temat Risk-nyttoanalys av läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa under graviditet och amning.

  Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
  Med utgångspunkt från ett patientfall diskuterar medlemmar i expertråd geriatrik problematiken kring läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Filmen består av tre delar och kan användas för enskilda studier eller som utgångspunkt för en gruppdiskussion.

  Kateterisering av urinblåsan, man
  Filmen visar hur en kateterisering på en man går till och är framtagen för studenter på sjuksköterskeprogrammet men kan med fördel användas även av kliniskt verksamma sjuksköterskor. Innehållet i filmen är baserat på den nationella Vårdhandbokens riktlinjer.

  Inhalera rätt
  Kunskapen om hur inhalatorer fungerar och ska användas är låg och läkemedelsanvändningen blir därför inte optimal. Men med utbildning går det att hjälpa patienten att göra rätt!

  2016

  Depressioner hos de mest sjuka äldre
  Hur ska vi hantera depressioner hos de mest sjuka äldre? Ett spännande patientfall. Dialog mellan Yvonne Freund Levi och Patrik Matsson.

  Så ska nya hjärtsviktsläkemedlet Entresto användas
  Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärtkärlsjukdomar i en intervju om Entresto, ett nytt läkemedlet mot hjärtsvikt.

  Hjälp vid samtal om alkohol
  En ny lathund om alkohol ger råd och stöd för diagnostisering och läkemedelsbehandling av riskbruk och beroende. Som en hjälp till läkare som kommer i kontakt med personer med symtom relaterade till alkohol finns nu en ny lathund. I filmen om Alkohol – riskbruk, skadligt bruk och beroende så intervjuas Charlotte Skoglund, överläkare, specialist i allmänmedicin och psykiatri, av Sara Hallander, specialist i allmänmedicin, om lathunden. Charlotte tar upp hur vi kan tänka kring dessa patienter och där lathunden kan vara ett stöd.

  Äldre och läkemedel
  Läkemedel är en viktig och vanlig behandling för äldre. Det finns läkemedel som är olämpliga för äldre, men det är de vanligaste läkemedlen som orsakar de flesta biverkningarna. Här kan du ta del av en föreläsningsserie om äldre och läkemedel.

  Ökad fysisk aktivitet hos stillasittande äldre
  Alla äldre personer har god effekt av träning. Det är aldrig för sent att börja träna – effekten kommer oberoende av ålder. Vi motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre! Här kan du ta del av en föreläsningsserie om fysisk aktivitet hos äldre.

  Krossa tabletter
  Denna informationsfilm är en del av en större utbildning om enteral läkemedelsadministrering och kan fungera som intresseväckare.

  Mannen som inte kunde sova
  En film om vikten av ett strukturerat arbete kring sömnutredningar.


  Uppdaterad: 2017-07-17

  Hitta i sidan

   Senaste nytt på Janusinfo
   • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
   • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18