Ökad fysisk aktivitet hos stillasittande äldre

Omfattande forskning har visat att fysisk aktivitet har en avgörande betydelse för bevarande av hälsa och självständighet på äldre dar. Hjärt-kärlsjukdom, fetma, diabetes, ledbesvär, cancer, depression och kognitiva problem är några exempel på sjukdomar som kan förhindras eller mildras genom regelbunden fysisk aktivitet. Alla äldre personer har god effekt av träning oavsett om de redan är i god fysisk form eller om de har olika hälsoproblem och kanske vistas på ett äldreboende. Fysisk aktivitet har även en positiv inverkan på både humöret hur vi sover och förstoppning.

Dessutom förbättras ofta livskvaliteten och den intellektuella förmågan. Att vara fysiskt aktiv tillsammans med andra ger också en känsla av social tillhörighet och delaktighet i samhället. Det är aldrig för sent att börja träna – effekten kommer oberoende av ålder.

Vi motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre!

Här kan du ta del av föreläsningsserie Fysisk aktivitet och äldre, av Eva Bellander.


Intro och sittställning (ca 3,5 min)

Intro och sittställning from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Köra rullstol – Körteknik (ca 3,5 min)

Köra rullstol – Körteknik from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Sittande gymnastikövningar (ca 9 min)

Sittande gymnastikövningar from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Uppresning och nedflyttning (ca 4,5 min)

Uppresning och nedflyttning from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Uppdaterad: 2016-05-09

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

    2017-07-17
  • Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening

    Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel.

    2017-07-13