Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2017-11-13 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2017, tillfälle 3 Anm.datum passerat Läkare
2017-11-20 Nationell workshop om Triangelrevision 20 november! Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-20 Kvällsseminarium: Infektiös hosta Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska
2017-11-21 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-22 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Anm.datum passerat Läkare, SSK, USK, Paramed. Exkl USK SÄBO
2017-11-22 Döden en del av livet. Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska
2017-11-22 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Lungsjukdomar hos äldre Anm.datum passerat Läkare
2017-11-22 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar: Samlarsyndrom / Hoarding Anm.datum passerat Läkare
2017-11-23 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Vanliga ögonsjukdomar samt ÖNH för primärvård Läkare
2017-11-23 Urininkontinens - en utmaning för primärvården? Anm.datum passerat Läkare
2017-11-29 Kvalitetsdag för västerort och centrala stan med fokus på hjärtsvikt Övrig, annan
2017-11-29 Döden - en del av livet. Läkare, Sjuksköterska
2017-11-29 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-11-30 Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gård med fokus på smärta Övrig, annan
2017-11-30 Ensamkommande barn och övriga asylboenden Övrig, annan
2017-11-30 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2017-12-05 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-12-05 Informationsdag för MAS för SÄBO Sjuksköterska
2017-12-06 Allmänläkarnätverket Nordost: IBS (Irritable Bowel Syndrome) Läkare
2017-12-06 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Psykopati och hjärnan Läkare
2017-12-07 Ungdoms- och Sesammottagningar, anmälningspliktiga sexuellt överförda infektioner. Övrig, annan
2017-12-07 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska
2017-12-07 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-12-08 Regionalt seminarium om revidering av Nationella riktlinjer inom schizofreni Övrig, annan
2017-12-08 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Huvudvärk Läkare
2017-12-11 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare vintern 2017 - Tema: Psykiska sjukdomar Läkare
2017-12-11 Kvällsseminarium: Vaccinationer Läkare, Sjuksköterska
2017-12-12 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare vintern 2017 - Tema: Rörelseorganens sjukdomar Läkare
2017-12-12 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-12-12 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-12-12 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Reumatologi - systemsjukdomar Läkare
2017-12-14 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Demens Läkare
2018-01-10 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-01-16 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Inställt Sjuksköterska
2018-01-18 Kloka Listan Forum 2018 Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-01-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 1 Fullbokat Läkare
2018-02-08 Allmänläkarnätverket Nordväst: Reumatologi, munhålans sjukdomar, kronisk smärta (fibromyalgi) Läkare
2018-02-13 Allmänläkarnätverket Nordväst: Reumatologi, munhålans sjukdomar, kronisk smärta (fibromyalgi) Läkare
2018-02-14 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-02-14 Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård Sjuksköterska
2018-03-14 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Sjuksköterska
2018-03-14 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Sjuksköterska
2018-03-14 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-03-21 ST-dagen 2018 - Tema kommer inom kort Läkare
2018-03-23 Radiojodbehandling och tyreoideakirurgi Läkare
2018-04-11 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-04-12 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema kommer inom kort Läkare
2018-04-16 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 2 Fullbokat Läkare
2018-04-17 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema kommer inom kort Läkare
2018-05-16 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-05-30 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 3 Läkare

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Antibiotikaresistens i fokus

    Imorgon, den 18 november, är det den europeiska antibiotikadagen. Hjälp till att påminna alla om vikten av att vi handskas varsamt med våra antibiotika. 

    2017-11-17
  • Brist på bupivakain för injektion

    Just nu finns endast ett fåtal förpackningar av Marcain injektionsvätska som innehåller bupivakain 5 mg/ml, 5x20 ml att tillgå. Produkten beräknas återkomma i januari.

    2017-11-16