Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2017-04-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 3 Anm.datum passerat Läkare
2017-04-24 Kvällsseminarium: Feber på vuxenakuten Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska
2017-04-25 Allmänläkarnätverket Nordväst: IBS, alkohol och kroniska sår Anm.datum passerat Läkare
2017-04-25 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Anm.datum passerat Sjuksköterska
2017-04-25 Inställd Temaeftermiddag Förråd- en risk? Inställt Övrig, annan
2017-04-25 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Stockholms center för ätstörningar Anm.datum passerat Läkare
2017-04-26 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Anm.datum passerat Läkare
2017-04-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Beroende hos äldre Anm.datum passerat Läkare
2017-04-26 Läkemedelsinteraktioner med inriktning psykiatri Anm.datum passerat Läkare
2017-04-27 Grundutbildning i vårdhygien Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-04-27 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Ortopediskt status – rygg, höft Läkare
2017-04-28 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: ABC om systemsjukdomar Läkare
2017-04-28 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Hypertoni Läkare
2017-05-03 En kort inspirationseftermiddag för Strama/smittskydddsansvariga i primärvården. Update och erfarenhetsutbyte Inställt Läkare, Sjuksköterska
2017-05-04 Utbildning för personal som arbetar vid asylboenden, samt boenden för ensamkommande barn Övrig, annan
2017-05-04 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2017-05-08 Temaeftermiddag Förråd- en risk? Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-05-08 Graviditet och läkemedel med inriktning psykiatri Läkare
2017-05-09 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-05-09 Praktiska aspekter på antikoagulationsbehandling En fallbaserad fortbildning Läkare
2017-05-10 Allmänläkarnätverket Nordost: Typ-2 Diabetes Läkare
2017-05-10 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Sittsjukan - Vår nya folksjukdom Läkare
2017-05-10 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-05-15 Grundutbildning i vårdhygien Fullbokat Övrig, annan
2017-05-16 Update Geriatrik/Fokus äldre: Fördjupad demensutredning Läkare
2017-05-16 Årets möte för miljö- och hälsoskyddsinspektörer Övrig, annan
2017-05-16 Strama Stockholm inbjuder primärvården i SÖDERTÄLJE till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-05-17 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Hudsjukdomar hos äldre Läkare
2017-05-17 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Posttraumatiskt stressyndrom Läkare
2017-05-17 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2017-05-17 Kvällsseminarium: Hjärt-kärlsjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2017-05-18 Nationella kommunala nätverksdagarna 18-19 maj 2017 Sjuksköterska
2017-05-18 Allmänläkarnätverket Norrtälje: KOL, spirometri Läkare
2017-05-18 Strama Stockholm inbjuder primärvården i SÖDERTÄLJE till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-05-18 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2017-05-18 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hjärtsvikt Läkare
2017-05-19 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Astma/KOL, praktisk spirometri Läkare
2017-05-23 Grundkurs STI-smittspårning (Sesam) Övrig, annan
2017-05-29 Uppdatering inom ämnesområdet hud- och könssjukdomar - Pediatrisk dermatologi och dermatoskopi Läkare
2017-05-30 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-05-31 En kvalitetseftermiddag för södra och sydöstra Stockholm om psykisk ohälsa Läkare, Sjuksköterska
2017-05-31 Busiga vårdtagare - 5 strategier för bemötande inom vård och omsorg Övrig, annan
2017-06-01 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2017-06-01 Uretrit och prostatit - en utmaning för både patienter och läkare Läkare, Sjuksköterska
2017-06-15 Vårdhygienisk grundkunskap vid hantering av flexibla endoskop Övrig, annan
2017-06-15 Hållbar läkemedelsanvändning - nu och i framtiden Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-08-21 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2017, tillfälle 1 Läkare
2017-09-13 Akuta infektioner inom slutenvård med fokus på antibiotikaval Läkare
2017-09-18 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2017, tillfälle 2 Läkare
2017-09-20 Kvällsseminarium: Våra vanligaste ögonsjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2017-09-26 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2017-09-27 Stramautbildning om infektioner för sjuksköterskor verksamma i primärvård.Behandlingsrekommendationer och sjuksköterskans strukturerade samtal i mötet med patienten Sjuksköterska
2017-11-13 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2017, tillfälle 3 Läkare
2017-11-14 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo