Tillbaka till söksidan

"Skärmsjukan" - en ny hälsofara som drabbar alla

Kursnamn "Skärmsjukan" - en ny hälsofara som drabbar alla
Kursstart 2017-10-30 13:00
Kursslut 2017-10-30 16:30
Information Vardagsrörelsen har minskat kraftigt och fysisk inaktivitet har blivit en faktor som påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande allt mer. Under eftermiddagen presenteras aktuell forskning på området och förslag till åtgärder diskuteras. Denna gång har utbildningen ett fokus på funktionsnedsättningar av olika slag.

Eftermiddagen startar kl 13.00 och avslutas ca kl 16.30

Kaffe/te och muskelmuffins serveras ca kl 15.10

Målgrupp:Läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, sjukgymnaster och andra intresserade medarbetare i Stockholms läns landsting
Program "Skärmsjukan" - en ny hälsofara som drabbar alla För fullständigt program, se bifogad fil.
Plats Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33 (södra tornet), 2 trappor
Målgrupper Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
Terapiområden Livsstil
Arrangör Medicinsk fortbildning, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Livsstilsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset
Anmälan senast 2017-10-27
Förtäring Ingen förtäring

Sista anmälningsdatum har passerats.

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19