Tillbaka till söksidan

Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården!

Kursnamn Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården!
Kursstart 2018-10-16 14:00
Kursslut 2018-10-16 16:00
Information Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården!
Föreläsare: Märta Lauritzen,
Chefsjuksköterska, uroterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset, Urologkliniken
Fika kommer serveras under eftermiddagen
Vänligen kom i tid för allas trevnad
Program Inbjudan finns bifogad som pdf.
Plats Sabbatsbergsgeriatriken, Olivecronas väg 5 Grå rummet, plan 5
Målgrupper Sjuksköterska, Övrig, annan
Terapiområden Urologiska sjukdomar, Geriatriska sjukdomar
Arrangör Stockholms läns läkemedelskommitté
Anmälan senast 2018-10-15
Förtäring Ingen förtäring

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17