Tillbaka till söksidan

Strama Stockholm inbjuder primärvården i SÖDERTÄLJE till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling

Kursnamn Strama Stockholm inbjuder primärvården i SÖDERTÄLJE till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling
Kursstart 2017-05-18 13:00
Kursslut 2017-05-18 17:00
Information Onödig antibiotikabehandling medför biverkningar för patienten, kostnader för samhället och en ökad risk för resistenta bakterier. Sodertalje har totalt sett den högsta förskrivningen I hela Stockholm , framförallt till barn. Nu med drygt 400 recept per 1000 invånare 2016, jämfört med ca 345recept I Stockholms län. Det finns ingen medicinsk förklaring till denna skillnad. Strama Stockholm satsar därför speciellt på fortbildningsaktiviteter I Sodertalje under våren 2017. OBS: ANMÄLAN SKER SENAST DEN 20 APRIL DIREKT TILL STRAMA: strama@sll.se
Program Preliminärt program 13.00-13.15 Registrering 13.15-14.30 Föreläsning: Resistens, är det så farligt? Och finns det här hos oss? Hur använder vi antibiotika på Södertäljes husläkarmottagningar? Vilka behandlingsriktlinjer finns det? 14.30-15.00 Fika 15.00-16.45 Gruppdiskussion: Hur ser förskrivningen ut vid just min husläkarmottagning? Vad finns det för möjliga förbättringsområden? Som underlag för diskussionen tillhandahåller Strama Stockholm förskrivningsdata från husläkarmottagningarna. 16.45-17.00 Avslutning och sammanfattning
Plats Scandic Hotell Skogshöjd, Täppgatan 15, Södertälje
Målgrupper Övrig, annan
Terapiområden Infektionssjukdomar, Allmänmedicin
Arrangör Strama Stockholm
Anmälan senast 2017-04-20
Förtäring Förtäring serveras

Sista anmälningsdatum har passerats.

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Brist på fosfat för tillsats till infusionsvätska

    Just nu är det brist på fosfat för tillsats till infusionsvätska, Glycophos. Leverans beräknas omkring vecka 38–39.

    2017-07-24
  • Veckans tips vecka 29

    I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

    2017-07-17