Tillbaka till söksidan

Grundutbildning i vårdhygien

Kursnamn Grundutbildning i vårdhygien
Kursstart 2017-04-27 08:30
Kursslut 2017-04-27 16:00
Information Utbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden. Avtal med Vårdhygien Stockholm behövs för att delta. I mån av plats är det möjligt att, mot avgift, delta även om avtal saknas. För mer info kontakta; kursadministrator.vardhygien@sll.se Telefon: 08- 123 13058

Målgrupp: Alla yrkeskategorier som utför vård- och omsorgsmoment (t.ex. sjuksköterska, undersköterska, paramedicinare och läkare). Undersköterskor/vårdbiträden inom särskilda boenden erbjuds i första hand lokal gruppundervisning i grundläggande Vårdhygien.
Program Att ge grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt för att kunna göra egna riskbedömningar i olika arbetssituationer med syfte att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner, se bifogade inbjudan med program.
Plats Årsta Aula, Södersjukhuset
Målgrupper Övrig, annan
Terapiområden Vårdhygien
Arrangör Vårdhygien Stockholm
Anmälan senast 2017-04-10
Förtäring Ingen förtäring

Sista anmälningsdatum har passerats.

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Brist på fosfat för tillsats till infusionsvätska

    Just nu är det brist på fosfat för tillsats till infusionsvätska, Glycophos. Leverans beräknas omkring vecka 38–39.

    2017-07-24
  • Veckans tips vecka 29

    I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

    2017-07-17