Tillbaka till söksidan

NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg

Kursnamn NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg
Kursstart 2018-09-12 14:00
Kursslut 2018-09-12 16:00
Information En föreläsning för sjuksköterskor som fördjupar kunskapen teoretisk och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg, för en patient säkrare informationsöverföring. NEWS - är ett hjälpmedel för bedömning av den vuxna patientens vitala funktioner.

Syftet med NEWS är att öka patientsäkerheten genom att standardisera patientens vitalparametrar samt att tidigt identifiera on patienter försämras. NEWS möjliggör en säkrare och effektivare kommunikation och ger en ökad trygghet för medarbetaren.

SBAR - En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till vårdskador är olika störningar och brister i kommunikationen mellan personer och verksamheter. Föreläsningen syftar till att ge orienterad kunskap i båda verktygen, och att få träna på informationsöverföring med hjälp av fiktiva patientfall.
Program Föreläsare: Anna Thorèn, Specialistläkare, Hjärt- och Fysiologkliniken Danderyds Sjukhus. Kaffe serveras under eftermiddagen Se bifogat program
Plats Stockholmsgeriatriken, Olivecronas väg 5 Grå rummet, plan 5
Målgrupper sjuksköterskor
Terapiområden Geriatriska sjukdomar
Arrangör Stockholm Läns Läkemedelskommittè
Anmälan senast 2018-09-06
Förtäring Ingen förtäring

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
  • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10