Tillbaka till söksidan

Strama Stockholm inbjuder primärvården i SÖDERTÄLJE till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling

Kursnamn Strama Stockholm inbjuder primärvården i SÖDERTÄLJE till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling
Kursstart 2017-05-16 13:00
Kursslut 2017-05-16 17:00
Information Onödig antibiotikabehandling medför biverkningar för patienten, kostnader för samhället och en ökad risk för resistenta bakterier. Södertälje har totalt sett den högsta förskrivningen i hela Stockholm , framförallt till barn. Nu med drygt 400 recept per 1000 invånare 2016, jämfört med ca 345recept I Stockholms län. Det finns ingen medicinsk förklaring till denna skillnad. Strama Stockholm satsar därför speciellt på fortbildningsaktiviteter i Södertälje under våren 2017. OBS: ANMÄLAN SKER SENAST DEN 20 APRIL DIREKT TILL STRAMA: strama@sll.se
Program Preliminärt program 13.00-13.15 Registrering 13.15-14.30 Föreläsning: Resistens, är det så farligt? Och finns det här hos oss? Hur använder vi antibiotika på Södertäljes husläkarmottagningar? Vilka behandlingsriktlinjer finns det? 14.30-15.00 Fika 15.00-16.45 Gruppdiskussion: Hur ser förskrivningen ut vid just min husläkarmottagning? Vad finns det för möjliga förbättringsområden? Som underlag för diskussionen tillhandahåller Strama Stockholm förskrivningsdata från husläkarmottagningarna. 16.45-17.00 Avslutning och sammanfattning
Plats Scandic Hotell Skogshöjd, Täppgatan 15, Södertälje
Målgrupper Övrig, annan
Terapiområden Infektionssjukdomar, Allmänmedicin
Arrangör Strama Stockholm
Anmälan senast 2017-04-20
Förtäring Förtäring serveras

Sista anmälningsdatum har passerats.

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo