Upphovsrätt

Som föreläsare och utbildare så måste man känna till och ta hänsyn till upphovsrätten. För att underlätta för dig när du ska göra en presentation till en föreläsning så har vi tagit fram en checklista. Den ska du fylla i och skicka in. Till checklistan finns en förklarande lathund som ett stöd.

Dessutom kan du se en filmad typisk föreläsning på temat Aktuell hjärtsviktsepidemiologi i Stockholm, med professor Thomas Kahan som kommenteras av advokat Katarina Ladenfors, specialist på upphovsrättsliga frågor. Thomas bilder finns också utlagda med Katarinas kommentarer infogade.

Du kan också se en filmad intervju med Katarina Ladenfors om upphovsrätt.

Checklista
Lathund

Ifylld checklista mejlas till medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se

Eller med ytpost till:

Medicinsk fortbildning
Linnea Östensson
Box 17533
118 91 Stockholm


Filmer

Upphovsrätt vid digital publicering
Presentationen från filmen

Intervju om upphovsrätt med Katarina Ladenfors


Uppdaterad: 2017-05-04

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
  • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10