Upphovsrätt

Som föreläsare och utbildare så måste man känna till och ta hänsyn till upphovsrätten. För att underlätta för dig när du ska göra en presentation till en föreläsning så har vi tagit fram en checklista. Den ska du fylla i och skicka in. Till checklistan finns en förklarande lathund som ett stöd.

Dessutom kan du se en filmad typisk föreläsning på temat Aktuell hjärtsviktsepidemiologi i Stockholm, med professor Thomas Kahan som kommenteras av advokat Katarina Ladenfors, specialist på upphovsrättsliga frågor. Thomas bilder finns också utlagda med Katarinas kommentarer infogade.

Du kan också se en filmad intervju med Katarina Ladenfors om upphovsrätt.

Checklista
Lathund

Ifylld checklista mejlas till medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se

Eller med ytpost till:

Medicinsk fortbildning
Linnea Östensson
Box 17533
118 91 Stockholm


Filmer

Upphovsrätt vid digital publicering
Presentationen från filmen

Intervju om upphovsrätt med Katarina Ladenfors


Uppdaterad: 2017-05-04

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17