Uppsökande fortbildning

Hitta i sidan

  Föreläsningar för sjuksköterskor

  Ett flertal föreläsningar inom de prioriterade fokusområdena som fastslagits i Läkemedelsstrategin och i Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsplan anordnas regelbundet varje termin. Vi erbjuder en professionell mötesplats med lokal förankring för sjuksköterskor inom alla specialiteter från hela länet.
  Våra mest aktuella och uppskattade aktiviteter har vi inom teman som
  - Äldre och läkemedel
  - Läkemedelskunskap för sjuksköterskor
  - Läkemedelsgenomgångar

  För mer information, kontakta vår kurskoordinator Helén Zetterman, helen.zetterman@sll.se.


  För läkare och sjuksköterskor

  Kvällsföreläsningar

  Föreläsningar med aktuella teman kring läkemedel och medicin genomförs på kvällstid två gånger per månad, måndag respektive onsdag på SVEA konferens, Holländargatan 10.

  För mer information om kvällsföreläsningarna, kontakta vår kurskoordinator Ana Recarey, ana.recarey-santamaria@sll.se.

  Fortbildningar inom geriatrik

  Vi stödjer ett flertal av de geriatriska mottagningarna i Stockholm i deras arbete med att anordna lokala, producentoberoende möten på dagtid. Dessa riktar sig till huvudsakligen antingen till sjuksköterskor eller till specialister i geriatrik som målgrupp.

  För mer information om dessa fortbildningar, kontakta vår kurskoordinator Helén Zetterman, helen.zetterman@sll.se.


  Besök i primärvården

  Vi erbjuder uppsökande, målgruppsinriktad fortbildningsverksamhet ut till primärvården. Informationsapotekare och/eller informationsläkare erbjuder besök med förskrivningsuppföljning, samt föreläsningar och diskussioner inom de prioriterade fokusområdena som fastslagits i Läkemedelsstrategin och i Stockholms läns läkemedelskommitté till alla vårdcentraler och husläkarmottagningar inom Stockholms län. Önskar ni besök på er mottagning, kontakta er lokalt ansvariga kontaktperson enligt nedan:

  Lokalt ansvarig kontaktperson vid fortbildning 

  Nordost (inkl Norrtälje)  
  Lena Isaac
  Informationsapotekare
  Lena Isaac, lena.isaac@sll.se
  Eva Wikström Jonsson
  Informationsläkare
  Eva Wikström Jonsson, eva.vikstrom-jonsson@sll.se

   

  Västerort  Nordväst 

  Marie Schill
  Informationsapotekare
  Marie Schill, marie.schill@sll.se

  Sara Hallander
  Informationsläkare
  Sara Hallander, sara.hallander@sll.se

   

  City/Järva Östermalm
  Christine Fransson
  Informationsapotekare
  Christine Fransson, christine.fransson@sll.se

  Roswitha Abelin
  Informationsapotekare
  Roswitha Abelin roswitha.abelin@sll.se

   

  Söder  
  Kristina Persson
  Informationsapotekare
  Kristina Persson, kristina.persson@sll.se
  Foto saknas
  Informationsläkare
  Karin Söderberg Löfdal, karin.soderberg-lofdal@sll.se

   

  Sydväst (inkl. Södertälje)  
  Christer Norman
  Informationsläkare
  Christer Norman, christer.norman@sll.se
  Roswitha Abelin
  Informationsapotekare
  Roswitha Abelin, roswitha.abelin@sll.se
     

  Önskar ni fortbildning om antibiotika och riktlinjer för behandling av infektioner, kontakta Strama Stockholm på strama.hsf@sll.se.

  Nätverk för specialister i allmänmedicin

  I samarbete med CeFAM stödjer vi lokala nätverk som anordnar fortbildningar i seminarieform för primärvårdens läkare. Kontakta vår administratör, Emelie Mangs emelie.mangs@sll.se  alternativt respektive fortbildningssamordnare för mer information kring denna verksamhet:

  Fortbildningsnätverk för allmänläkare i Norrtälje
  Lovisa Jäderlund Hagstedt, HLM Norrtälje Södra, lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se

  Fortbildningsnätverk för allmänläkare i nordost
  Alexander Hedman, Mörby VC, alexander.hedman@sll.se

  Fortbildningsnätverk för allmänläkare i nordväst
  Mattias Schmidt, Solna Centrum vårdcentral, mattias.schmidt@sll.se

  Fortbildningsnätverk för allmänläkare i västra Stockholm (29-gruppen)
  Helena Alfredsson, Tranebergs vårdcentral, helena.alfredsson@sll.se

  Fortbildningsnätverk för allmänläkare i Centrala stan och Östermalm
  Jenny Sylwan, S:t Eriks vårdcentral, jenny.sylwan@steriksvardcentral.se

  Fortbildningsnätverk för allmänläkare i Sydväst (EK-gruppen)
  Christer Norman, Salems vårdcentral, christer.norman@sll.se

  Fortbildningsnätverk för specialister i allmänmedicin i Söder (Södra allmänläkarnätverket)
  Susanne Barenius, Sjöstadsdoktorn, susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se

  Fortbildningsnätverk för allmänläkare i Nacka Värmdö (Nacka Värmdö Allmänläkarklubb)
  Kajsa Sundqvist, Boo vårdcentral, kajsa.sundqvist@sll.se


  Uppdaterad: 2017-10-02

  Hitta i sidan

   Senaste nytt på Janusinfo
   • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
   • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17