Utbildningsmaterial

Uppdatering inom ämnesområdet hud- och könssjukdomar - Pediatrisk dermatologi och Dermatoskopi 2017-05-29
Svea konferens och matsal

Update geriatrik: Fördjupad demensutredning 2017-05-16
Magnus Ladulåsgatan 63 A

Kvällsseminarium: Graviditet och läkemedel med inriktning psykiatri 2017-05-08
Svea konferens och matsal

Kvällsseminarium: Läkemedelsinteraktioner med inriktning psykiatri 2017-04-26
Marja-Liisa Dahl, professor, överläkare, Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Svea konferens och matsal

Kvällsseminarium: Feber på vuxenakuten 2017-04-24
Svea konferens och matsal

Kvällsseminarium: Demenssjukdomar, vad bör vi göra i primärvården? 2017-04-19
Lars-Olof Wahlund, professor, Sektionen för Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet
Svea konferens och matsal

Njursjukdomar - heldagskurs för allmänläkare 2017-03-28
Sjöfartshuset konferens, Skeppsbron 10

Kvällsseminarium: Multipel skleros - behandlingsrekommendationer 2017-03-20
Fredrik Piehl, överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Svea konferens och matsal

Kvällsseminarium: gynekologi inom primärvården 2017-03-08
Svea konferens och matsal

Kvällsseminarium: ADHD hos skolbarn 2017-02-20
Svea konferens och matsal

Vaccination i primärvård – en snabbkurs för läkare och sjuksköterskor 2017-01-30
Svea konferens och matsal

Äldre migranter i vården - kulturella aspekter av vård och bemötande 2017-01-24
Magnus Ladulåsgatan 63 A

Onsdagsseminarium: Palliativ medicin i hemsjukvården och SÄBO 2016-12-15
Jonas Bergström, Överläkare, Palliativt centrum, Stockholm sjukhem
Svea konferens och matsal

Kvällsseminarium: Utsättningsproblematik inom psykiatri 2016-12-05
Svea konferens och matsal

Update geriatrik: Diabetesbehandling med fokus på den äldre patienten 2016-11-14
Johan Hoffstedt, överläkare, Endokrinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stockholms allmänläkardag 2016

Kvällsseminarium: HIV-infektion i primärvården 2016-10-19
Svea konferens och matsal 

Kurs Neurologi för erfarna allmänmedicinare 2016-10-18 och 2016-10-19
Sjöfartshuset fest & konferens

Kvällsseminarium: IBS - Intressanta Behandlings Synpunkter 2016-09-26
Svea konferens och matsal

Onsdagsseminarium: Nytt och nyttigt om cancer för läkare och sjuksköterskor i primärvården 2016-09-21
Mona Ridderheim, Överläkare, RCC Stockholm Gotland
Svea konferens och matsal 

Urininkontinens - en utmaning för primärvården? 2016-06-10
Hilton Stockholm Slussen

Kvällsseminarium: Kloka Listan: Sjuksköterskans förskrivningsrätt
samt fördjupning i astma/KOL/allergi 2016-05-24

Svea konferens och matsal

Onsdagsseminarium: Modern primärvårdspsykiatri  2016-04-20
Sandra af Winklerfelt, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens Akademiska vårdcentral 
Svea konferens och matsal

Onsdagsseminarium: Nyheter i Kloka Listan 2016-02-17
Svea konferens och matsal

Update geriatrik: Hörsel och äldre 2016-02-02

Sittskolan - sitting is the new smoking 2016-01-11

Onsdagsseminarium: Arytmier 2015-12-09
Frieder Braunschweig, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Westmanska palatset

Lär dig enkla metoder för att bedöma och behandla kronisk smärta 18-19/11 2015

Stockholms allmänläkardag 2015

Stockholms läns demensdag 2015
Reportage och material från Stockholms läns demensdag 10 september

Har min patient en autoimmun encefalit? 2015-05-28
Mircea Oprica, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Erektil dysfunktion och dess behandling ur ett endokrinologiskt, sexologiskt och urologiskt perspektiv
2015-05-22

Onsdagsseminarium: Vaccinationsnytt- TBE, pneumokocker och andra vaccinationer 2015-05-06
Åke Örtqvist, Smittskydd
Westmanska palatset 

Migrän hos barn och vuxna - update om behandling och vårdnivåer 2015-04-23
Westmanska palatset

Onsdagsseminarium: D-vitamin - vad gäller idag? 2015-04-14
Westmanska palatset

ST-dagen 2015-03-26

Nytt om nya antikoagulantia och trombocythämmare 2015-03-18

Långvarig hosta - vad kan det vara, - TBC, Mycoplasma, TWAR, kikhosta? 2014-12-10

Kardiovaskulär prevention – Stockholms läns läkemedelskommitté tolkar Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer 2014-11-12

Stockholms allmänläkardag 2014-11-06

Hållbar läkemedelsanvändning: nu och i framtiden 2014-05-08 
Landstingens nätverk för läkemedel och miljö tillsammans med Stockholms läns landsting

Kolhydratskolan - Bästa maten för hälsa, finns den? 2014-05-05
Livsstilsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté

Fortbildningsnätverk för specialister i allmänmedicin - Södra nätverket: Fästingburna infektioner 2014-04-23
Per Hedman, med dr, överläkare, Infektionsenheten, Södersjukhuset

Måndagsseminarium: Yrsel 2014-03-03
Daniel Richter, Södersjukhuset

Urinvägsinfektioner huvudsakligen inom öppenvården
– vilka antibiotika ska jag välja? 2014-02-21

Allmänläkardagen 2013-11-07

Måndagsseminarium - ASIH 2013-11-04
Margareta Persson, Conny Hagman, Henrik Dahlstrand

Hjärtsvikt - vår stora folksjukdom 2013-10-22
Mårten Söderberg, Södersjukhuset

Läkemedelsgenomgångar inom SLL 2013-10-09 & 2013-11-19

Stockholms läns demensdag 2013-09-12

Nya antikoagulantia - inte bara Waran nuförtiden 2013-08-26
Mårten Söderberg, Södersjukhuset

Läkemedelsgenomgångar inom SLL 2013-04-16  

Fettskolan 2013-03-19  


Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

    2017-07-17
  • Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening

    Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel.

    2017-07-13