Gå webbutbildningen om enkla- och fördjupade läkemedelsgenomgångar

Nyhet 2015-05-07

Webbutbildningen om läkemedelsgenomgångar vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor inom slutenvården i Stockholm.

Läkemedelsgenomgångar är ett arbetssätt som används för att förebygga och upptäcka läkemedelsrelaterade problem.

 • 105 000 patienter vårdskadas varje år på sjukhus i Sverige
 • läkemedelsrelaterade problem förekommer i eller bidrar till uppemot 30 procent av fallen av akut sjukhusinläggning på medicinklinik
 • 8 av 10 patienter har minst en avvikelse mellan ordination och läkemedelslista
 • 31 procent av de svenska patienterna uppger att de kände att deras läkare var oinformerad om deras sjukhusvård

Stockholms läns landsting har utifrån Socialstyrelsen och landstingets riktlinjer tagit fram webbutbildningen för slutenvården. Anpassade versioner för öppenvård, hemsjukvård och särskilda boenden kommer inom kort.

Utbildningen finns på Stockholms läns landstings lärplattform Lärtorget.

Medicinsk fortbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
medicinsk.fortbildning@sll.se


Uppdaterad: 2015-05-07

Senaste nytt på Janusinfo
 • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

  Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

  2018-09-21
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18