Bästa maten för hälsan- finns den?

Förbättra hälsan med motion och hälsosamma matvanor

Ät gärna kolhydrater, men välj rätt sort, är ett av huvudbudskapen i "Bästa maten för hälsan- finns den?" som arrangeras av Livsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns läkemedelskommitté. Välkomna den 8 december 2014!

Livsstils frågor och i synnerhet frågor om mat fett och kolhydrater är högaktuella och efterfrågan på kunskap är stor bland såväl hälso- och sjukvårdspersonal som patienter och allmänhet.

Eftersom informationsflödet från olika media är stort och ibland svårt att värdera är det viktigt att vi från hälso- och sjukvården är tydliga med vad som är vetenskapligt grundade kunskaper och råd. "Fettskolan" har precis som "Kolhydratskolan" blivit uppskattad utbildning som hållits vid flera tillfällen i Stockholm och även på Gotland och Västerbotten. Då många inte fått plats vid tidigare utbildningstillfällen erbjuder vi nu ännu en dag med fokus på mat och hälsa. 

Frågorna är fortfarande många. Vad är egentligen den bästa maten? Vad säger forskningen? Hur kan vi bli bättre på att individualisera råd om mat? Hur kan vi omsätta rekommendationer om näringsintag till kostråd och råd om mar? Vem ska göra vad?

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer om levnadsvanor bör alla som behöver hjälp med ohälsosamma matvanor få kvalificerad rådgivning och uppföljning. Vi behöver uppdatera våra kunskaper. Fortbildningstillfället vänder sig till alla som möter patienter i vården som behöver råd om mat för hälsans skull.

Föreläsarna har i sin profession ägnat många år åt frågan, men har olika bakgrund. Anmäler du dig kommer du under dagen att möta läkare, sjuksköterskor, en dietist, en kock och en journalist. Det blir många tillfällen till diskussion.

 Powerpointpresentationer och filminspelning från Kolhydratskolan den 5 maj 2014 ligger i vänsterspalten. Uppdaterade powerpointpresentationer kommer inom kort.

 

 Uppdaterad: 2014-05-09

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18