Kurs: Neurologi för erfarna allmänmedicinare

Sjöfartshuset fest & konferens, Skeppsbron 10, 18-19 oktober 2016

För att ladda ner presentationerna, klicka på respektive länk nedan:

Tidiga symtom på allvarliga diagnoser
Tor Ansved, överläkare, Neurology Clinic Stockholm

Parkinsons sjukdom och RLS
Anders Johansson, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Huvudvärk och migrän, diagnos och behandling
Elisabet Waldenlind, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

När är det en TIA och differentialdiagnoser?
Mia von Euler, överläkare, föreståndare Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI-SÖS


Uppdaterad: 2016-10-19

Senaste nytt på Janusinfo
  • Behandla inte funktionell buksmärta med opioider

    Behandling med opioider vid funktionell smärta kan leda till utveckling av ett tillstånd som kallas narcotic bowel syndrome.

    2017-10-24
  • Läkemedelsstrategi gav förändring

    Tidningen Evidens: En sammanställning av resultaten av Stockholms läns landstings läkemedelsstrategi de senaste fem åren visar goda resultat men även att det finns områden kvar att arbeta med.

    2017-10-23