Kvällsseminarium: Graviditet och läkemedel med inriktning psykiatri

8 maj 2017, SVEA Konferens & matsal

Program

Kvällsseminarium: Graviditet och läkemedel med inriktning psykiatri
Marie Bendix, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset


Uppdaterad: 2017-05-17

Senaste nytt på Janusinfo
  • Patientbroschyr om glaukom

    Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

    2017-10-20
  • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

    För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

    2017-10-19