Kvällsseminarium Nyheter Kloka Listan 2018

7 februari 2018, Svea konferens och matsal

Program

Diabetes
Osteoporos
Mats Palmér, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset

Inflammatoriska hudsjukdomar i primärvården
Lena Hagströmer, överläkare/verksamhetschef, Hudkliniken, Södersjukhuset


Uppdaterad: 2018-02-13

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17