Stockholms allmänläkardag 2014

För att ladda ner presentationerna, klicka på respektive länk nedan:

Patologiska leverprover – Leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv 
Staffan Wahlin, Karolinska universitetssjukhuset

Ont i magen och diffusa tarmsymtom – IBS en folksjukdom
Perjohan Lindfors, Aleris specialistvård Sabbatsberg

Prostatacancer – nyheter om utredning, kontroller och behandling enligt nationella riktlinjer
Stefan Carlsson, Regionalt cancercentrum (RCC)

KOL i primärvården
Michael Runold, Karolinska universitetssjukhuset

Farmakologiska KOL-behandling
Eva Wikström Jonsson, Karolinska universitetssjukhuset

Spirometriskola på 20 minuter
Michael Runold, Karolinska universitetssjukhuset

Astma
Eva Wikström Jonsson, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Barnastma
Kloka Listanpresentation
Päivi Söderman, Astrid Lindgrens barnssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset

Överbelastningsskador i rörelseapparaten
Anders Stålman, Aleris idrottsortopedi, ortopedi och handkirurgi på Sabbatsbergs sjukhus


Uppdaterad: 2014-11-12

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

    2017-07-17
  • Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening

    Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel.

    2017-07-13