Stockholms läns demensdag 2013

Den 12 september arrangerades Stockholms demensdag för tredje gången i ordningen. Demensdagens program illustrerade bland annat att vårdkedjan för personer med demens har kunnat stärkas tack vare många ambitiösa samverkansprojekt i länet. Dagens seminarier gjorde också tydligt att mycket nytt är på gång inom forskning, teknikanvändning och lagstiftning.

”Primärvården och personen med demenssjukdom” var tema för årets upplaga av Stockholms läns demensdag som lockade drygt 200 deltagare. En av de bärande programpunkterna handlade om satsningen på samverkan och nya kontaktytor mellan primärvård och kommunal omsorg. Av både föredragshållare och minglande seminariegäster framkom att man tagit rejäla kliv i rätt riktning. I slutet av augusti i år fanns 15 lokala vårdprogram/samverkansöverenskommelser klara i Stockholm och under hösten förväntas ytterligare vårdprogram bli färdiga.

Nya forskningsrön om demenssjukdomar var ett annat tema som demensdagen fokuserade på. Enligt Lars-Olov Wahlund, professor vid Karolinska Institutet och ordförande i Nätverket för demensfrågor, sker förändringar i diagnostiken och begreppet ”kognitiv svikt" är på frammarsch som alternativ för diagnosen "demens".

Läs hela reportaget här.

För att ladda ner material och läsa mer om Stockholms läns demensdag 2013, klicka här.


Uppdaterad: 2013-10-09

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

    2017-07-17
  • Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening

    Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel.

    2017-07-13