Information om OtIS-projektet

Ordnat införande i samverkan

För att uppnå en jämlik och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet gjordes inom Nationella läkemedelsstrategin en satsning under 2013 och 2014 för att utveckla en nationell process för införande av nya läkemedel som innebär en samverkan mellan alla landsting, ett flertal myndigheter och läkemedelsföretagen.
Uppdraget att ta fram ett förslag på en nationell process för införande av nya läkemedel leddes av SKL genom projektet Ordnat införande i samverkan (OtIS). Förslaget beskrivs i projektets slutrapport.

OtIS pilotläkemedel

I uppdraget för OtIS ingick att testa den nationella ordnat införande-processen med läkemedel i skarp drift. Fyra läkemedel/läkemedelsgrupper testas som pilotförsök: MS-läkemedlet alemtuzumab (Lemtrada), nya läkemedel mot hepatit C, liraglutid vid obesitas, samt olaparib vid ovarialcellscancer.
Läkemedlen utsågs av projektets styrgrupp efter urval av landstingen.


Uppdaterad: 2014-09-23

Kontakt: Sofie Alverlind