Läkemedelsverket

Läkemedelsverket verkar som utredande myndighet inom ramen för den europeiska processen för godkännandes och samarbetar med landstingen vid planering av införande och uppföljning av nya läkemedel.

Läkemedelsverket verkar inom ramen för den europeiska processen för godkän­nande av nya läkemedel och fungerar som utredande myndighet tillsammans med övriga läkemedelsmyndigheter i EU/EES. Med tillgång till kunskap om alla nya läkemedel och den dokumentation som stödjer företagets ansökan om marknadsföringstillstånd, är Läkemedelsverket en viktig part vid värderingen av nya läkemedel på nationell nivå. I godkännandeprocessen ingår som cen­trala komponenter att identifiera frågeställningar och fastslå riktlinjer för specifika behov av uppföljning efter godkännandet.

Läkemedelsverket samarbetar med landstingen vid planering av uppföljning av nya läkemedel, och har här en rådgivande roll. Läkemedelsverkets utredare samarbetar också med fyrlänsgruppen vid framtagande av införande/uppföljningsprotokoll.

Inom läkemedelsverket pågår ett projekt för att studera olika internationella initiativ och processer för att stegvis godkänna och prissätta nya läkemedel. Syftet är att stimulera utveckling av ett nytt läkemedel så att patienter med störst behov får snabbare tillgång till läkemedlet. Ett sådant stegvist godkännande skulle i Sverige kunna ske inom ramen för den nationella processen för ordnat införande.

Kontaktuppgifter: Bror Jonzon, bror.jonzon@mpa.se


Uppdaterad: 2014-10-01

Kontakt: Sofie Alverlind