NT-rådet (nya terapier)

NT-rådet har landstingsmandat att avge rekommendationer om förhållningssätt till nya läkemedelsterapier.

NT-rådet är utsett av landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer och en utveckling av NLT-gruppen (nya läkemedelsterapier) som bildades 2009. Gruppen rapporterar till styrgruppen för landstingens samverkan kring läkemedel. NT-rådet beslutar om rekommendationer på samma medicinska grund och etiska plattform som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

NT-rådets uppgifter är att

 • Ge vägledande rekommendationer å samtliga landets landstings vägnar. Rekommendationerna avser:
  • klinikläkemedel
  • förskrivningsläkemedel utanför förmånen
  • vissa förmånsläkemedel, i de fall landstingen identifierat sådant behov
  • i framtiden medicintekniska produkter som TLV tagit fram kunskaps­underlag för och eventuellt även andra medicinska insatser
 • Besluta om för vilka läkemedel införande- och uppföljnings­protokoll ska tas fram, efter att ha mottagit landstingens synpunkter.
 • Nominera ärenden till TLV:s klinikläkemedelsuppdrag efter att ha mottagit landstingens synpunkter.
 • Godkänna införande/uppföljningsprotokoll
 • Kommunicera uppföljningsresultatet och baserat på detta ta ställ­ning till om läkemedlet/indikationen anses infört och kan över­lämnas till vanlig verksamhet
 • I övrigt hantera läkemedelsfrågor av principiell natur som lyfts av enskilda landsting till den gemensamma nivån.


Kontaktuppgifter

Ordförande: Gerd Lärfars, Stockholms läns landsting
Koordinator: Sofie Alverlind, sofie.alverlind@skl.se; 08- 452 7616

NT-rådets ledamöter


Uppdaterad: 2017-02-01