Ordnat införande i samverkan, projektkansli

Ordnat införande i samverkan (OtIS) är ett delprojekt i nationella läkemedelsstrategin med uppdrag att ta fram en nationell process för ordnat införande av nya läkemedel.

Jan Liliemark, projektledare, jan.liliemark@sbu.se
Mikael Svensson, biträdande projektledare, mikael.svensson@skl.se
Sofie Alverlind, projektkoordinator, sofie.alverlind@skl.se


Uppdaterad: 2014-10-01





Kontakt: Sofie Alverlind