Beslut om samverkansnivå

Här presenteras de läkemedel som efter Horizon scanning eller landstingens nominering beslutats omfattas av den nationella processen för ordnat införande. Införandenivå reflekterar graden av samverkan mellan landstingen och är inte en gradering av hur angeläget läkemedlet är. Mer om beslut om samverkansnivå.


Läkemedel för nationellt ordnat införande nivå 1

Den högsta nivån av landstingssamverkan. Innebär att landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll utvecklas och att en hälsoekonomisk värdering görs av TLV, antingen inom klinikläkemedelsuppdraget eller genom förmånsansökan. Dessutom ges en rekommendation från NT-rådet.

Läkemedel för ordnat införande nivå 1


Läkemedel för nationellt ordnat införande nivå 2

Innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation om användning till landstingen och ofta att en hälsoekonomisk värdering görs inom ramen för TLV:s klinikläkemedelsuppdrag. Här listas läkemedel som utsetts till samverkansnivå 2 för vilka utredning ska påbörjas eller pågår.

Läkemedel för ordnat införande nivå 2


Läkemedel för ordnat införande nivå 3

Innebär att läkemedlet införs på lokal nivå, enligt varje landstings eller regions ordinarie rutiner.

Läkemedel för ordnat införande nivå 3


Uppdaterad: 2016-04-26

Kontakt: Sofie Alverlind